preloader__image

POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za volonterski angažman:
ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE (više pozicija)
Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (april 2017.-april 2018.)

O programu: Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice. Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade.

Opis angažmana: ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE ima zadatak podrške u realizaciji aktivnosti jednog od odbora omladinske banke (Tuzla, Živinice, Kalesija, Srebrenik, Lukavac). To uključuje tehničku i administrativnu podršku realizaciji aktivnosti odbora, učestvovanje u sastancima tima omladinske banke, podrška odboru u procesu donošenja odluka, rad u kancelariji FTZ, rad na terenu, pisanje mjesečnih izvještaja i planova i ostali poslovi neophodni za realizaciju programskih aktivnosti. Za vrijeme trajanja angažmana Fondacija tuzlanske zajednice obezbjedit će volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Ključni zadaci: 

 • rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program Omladinske banke što uključuje pomoć pri organizovanju i sprovođenju radionica, sastanaka i podršku pri donošenju odluka,
 • učešće u pripremi i realizaciji edukativnih aktivnosti (treninga i kampova) za članove Odbora omladinske banke, 
 • podrška u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice,
 • podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine: 

 • izrazito razvijene socijalne vještine,
 • odgovornost prema radnim zadacima, 
 • sposobnost rada u timu,
 • izražene organizacijske vještine, 
 • sposobnost komunikacije sa različitim društvenim grupama, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • opšta pismenost,
 • spremnost na usvajanje novih znanja i vještina. 

Mogućnosti: 

 • sticanje iskustva u radu u Fondaciji, sa naglaskom na rad sa mladima,
 • mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo i mentorsku podršku,
 • mogućnosti učestvovanja u edukativnim aktivnostima,
 • mogućnost produžavanja volonterskog ugovora u skladu sa postignutim rezultatima, motivacijom volontera i potrebama Fondacije tuzlanske zajednice,
 • sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu,
 • ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH. 

Prednost imaju kandidati koji su ranije bili uključeni u program Omladinske banke, te kandidati koji dolaze sa područja Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika.

​Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv. 
Poziv ostaje otvoren do ponoći 17.02. 2017.godine, a prijave slati na mirza@fondacijatz.org. 
Sve informacije na navedeni mail ili telefon 035 362 831. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o nastavku procesa.