preloader__image

Osnivanje Centra za zdravo starenje u Tuzli je društvena potreba i zajednički interes

Na sastanku održanom sa Asjom Redžić, pomoćnicom gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla razgovarali smo o mogućnostima za osnivanje Centra za aktivno i zdravo starenje u Tuzli. Bila je to prilika za razmjenu informacija i iskustava do kojih smo došli tokom nedavno održane studijske posjete Centrima za zdravo i aktivno starenje u Općini Ilidža i Općini Centar (Sarajevo). Govorili smo o načinima osnivanja, funkcioniranja i rada pomenutih centara te potrebi osoba treće životne dobi da se centar ovakvog tipa osnuje na području Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona.

Predstavnicima Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, prenijeli smo informacije o rezultatima projektnih aktivnosti do kojih smo do sada došli, naročito zaključcima sa fokus grupa koje su realizirane u julu, a problematizirale su posljedice pandemije Covid 19 na najranjivije društvene kategorije – žene, mlade i osobe treće životne dobi. Jedan od zaključaka fokus grupa održanih sa starijim ljudima sa područja Tuzlanskog kantona bio je upravo potreba za prostorom koje bi bilo mjesto njihovog okupljanja, druženja, realizacije različitih aktivnosti – sportskih, rekreativnih, kreativnih. Njihova “druga kuća”.

Preduslov za realizaciju ovog značajnog projekta je postojanje adekvatnog prostora koji bi odgovarao namjeni Centra, što će biti razmatrano u narednom periodu. Pored toga, međusektorska saradnja je neophodna da se problematika starijih ljudi sa područja TK aktuelizira, ta da se sistemski pristupi rješavanju prioritetnih pitanja.

UN-ova rezolucija o proglašenju “Dekade zdravog starenja 2021-2030” je prilika i povod za zajedničko djelovanje u pravcu stvaranja boljih uslova življenja osoba treće životne dobi. Asja Redžić je istakla da je neophodno promovisati ove napore, ali i Mrežu aktivnog starenja TK, kako bi se što više starijih osoba uključilo u njihov rad i zajedno djelovalo u pravcu ostvarivanja svojih potreba i zajedničkog cilja.

Sastanak je realiziran kao projektna aktivnost Fondacije tuzlanske zajednice u okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost”, čiji cilj je osnaživanje organizacija civilnog društva koje rade sa najugroženijim kategorijama u vrijeme pandemije Covid 19 – mladima, osobama treće životne dobi i ženama. Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Njemačkog Marshalovog fonda SAD-a i USAID-a.