preloader__image

Pozivamo sve građanke i građane Grada Tuzle da 08.03. u 16:00 sati ujedinjeno i glasno stanemo u borbu protiv nasilja nad ženama na platou kod kipova Ismeta i Meše. Otporom protiv nasilja, femicida, diskriminacije i neravnopravnosti! Nevladine organizacije, građanke i građani, aktivistkinje i aktivisti Tuzlanskog kantona ujedinjeno u protesnom performansu pitaju: ”Da li sam ja sljedeća?”.

Nasilje nad ženama i femicid postali su svakodnevnica u Tuzlanskom kantonu i vrijeme je da zajedno tome kažemo: STOP! Činjenica je da se, statistički, broj ubijenih žena skoro pa svakodnevno povećava, a posebno je žalosno što ostaje na tome. Žene postaju samo broj, puka statistika o kojima se više skoro pa i ne govori. Preko 70 muškaraca ubilo je preko 70 žena, počinitelji su očevi, sinovi, partneri, braće, kolege... Počinitelj je i država, sistem koji ovo dopušta, koja ne staje u kraj sistemskom nasilju i ne daje adekvatne odgovore na probleme i potrebe cjelokupnog društva.

Većini ovih ubistava prethodilo je učestalo zlostavljanje u kući, prijetnje ili zastrašivanje, kao i prijave policiji. Žene nisu bile zaštićene. Za razliku od drugih vrsta ubistava, ubistva žena su povezana sa opštim položajem žena u društvu, diskriminacijom žena, rodnim ulogama, nejednakom raspodjelom moći između muškaraca i žena, stereotipima, predrasudama i nasiljem nad ženama.

Koliko se ovih ubistava moglo spriječiti da se uložilo u dugotrajnu i stvarnu resocijalizaciju (psiho-socijalni tretman) svih počinitelja? Koliko se ovih ubistava moglo spriječiti da postoji dosljedna primjena nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje? Koliko se ovih ubistava moglo spriječiti da se počinitelji kažnjavaju u okvirima zakonskih maksimuma, a ne uslovno i minimalno?

Organizatorice i organizatori: Tuzlanski otvoreni centar, Omladinski pokret Revolt, Amica Educa, Fondacija tuzlanske zajednice, Nova ženska inicijativa, Informativni centar za osobe sa invaliditetom LOTOS, Horizonti, Vive Žene, Ženska vizija i Islamic relief, Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli.