preloader__image

Omladinska banka proslavila „12 godina prilika za mlade“

Konferencija omladinskih banaka Fondacije tuzlanske zajednice okupila oko dvije stotine mladih osoba - nekadašnjih članova odbora omladinskih banaka, a danas već ostvarenih i uspješnih ljudi.

Konferencija „12 godina prilika za mlade“ kojom je Fondacija tuzlanske zajednice proslavila postojanje i rad omladinskih banaka održana je ovog petka u tuzlanskom Narodnom pozorištu. Konferencija koja je bila motivirajućeg karaktera obuhvatila je govore aktivista koji su u periodu od 2004. godine od kada Omladinska banka i postoji, pa sve do danas uspjeli izgraditi vlastite karijere i postati prepoznatljivi u našem kantonu.

„Moramo se vratiti unazad i pogledati šta smo do sada uradili kako bismo znali u kojem pravcu trebamo ići dalje.“ – kazao nam je koordinator programa za mlade FTZ-a Mirza Ćatibušić. Omladinska banka jeste program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste, što su najbolje potvrdili i mladi govornici koji su kroz svoje kratkominutne govore istakli kako im je učešće u ovom programu utjecalo na život.

„Još 2004. godine kada smo pokretali program Omladinske banke vodili smo se ciljevima koji se odnose na osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja. Od  osnaživanja mladih za samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici, pa do osnaživanja omladinskog sektora kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.“ – prisjetila se Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

„Mladi iz Lukavca, Kalesije, Živinica, Srebrenika su prije nekoliko godina dobili priliku i ohrabrenje da se društveno angažuju i počnu razmišljati o načinima na koje mogu direktno ulagati u svoju zajednicu. Mislim da od omladinske banke ne postoji bolji način za to. I to je poenta i razlog našeg postojanja. Sretni smo što su uposlenici Fondacije odlučili dati priliku i nama i tako nam promijeniti život. Što je ranije bio slučaj samo sa Tuzlom.“ – dodala je Nerma Kantić, nekadašnja članica odbora Omladinske banke Srebrenik, a danas već koordinatorica iste.

Inače, Omladinska banka je program koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa Fondacija tuzlanske zajednice stvara mrežu mladih uključenih u odbore, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice