preloader__image

OGLAS ZA POSAO

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje oglas za sljedeći posao:

 1. Asistent/ica na projektu

Period zapošljavanja: Ugovor o radu na određeno vrijeme za period januar 2019 – decembar 2019. uz probni rad od 3 mjeseca, te mogućnost produženja ugovora do decembra 2021.

Opis posla:

Asistent/ica na projektu ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica  u TK˝ odgovoran je za realizaciju aktivnosti unutar projekta koje se tiču provedbe modela organiziranja zajednice u minimum 15 rubnih zajednica sa područja TK koje su članice Mreže aktivnih zajednica[1], što podrazumjeva  i aktivnosti usmjerene na podršku funkcionisanju i unapređenje rada ove Mreže.

Asistent/ica na projektu će preuzeti odgovornosti Sekretara Mreže, što podrazumjeva koordiniranje aktivnostima Mreže u svrhu podrške njenim članicama na provedbi modela organiziranja; implementira i prati proces organiziranja zajednice, sarađuje sa aktivistima na terenu, organizuje studijske posjete, forume, konferencije na temu građanskog organizovanja, priprema izvještaje o izvršavanju projekata, planova i programa rada;

Glavne odgovornosti asistenta/ice na projektu:

 • Podrška zajednicama članicama na provedbi modela organiziranja zajednice (podrška pri izradi analize zajednice, izradi akcionog plana, podrška u formiranju lokalnih grupa za razvoj i  implementacije akcionog plana, monitoring i evaluacija akcionog plana).
 • Koordiniranje aktivnostima Mreže, njenih radnih grupa i volontera, što podrazumjeva koordinaciju volonterskih timova Mreže (lokalne grupe za razvoj, koordinacioni odbor i tim mentora).
 • Kontinuirana podrška i praćenje realizacije aktivnosti lokalnih grupa, analiza potreba zajednice, te drugih aktivnosti usmjerenih na podršku korisnicima iz ciljanih zajednica  (sastanci, treninzi, radionice, forumi, studijske posjete, konferencije i sl.) 
 • Promovisanje/predstavljanje projekta i značaja uključivanja građana u rješavanje problema lokalne zajednice u javnosti i potencijalnim parnterima;
 • Motivisanje i animiranje građana, a posebno mladih za uključivanje u programske aktivnosti i volonterske projekte za dobrobit zajednice.
 • Kontinuirano ažuriranje i održavanje programske dokumentacije, planova i izvještaja.
 • Redovno izvještavanje menadžmenta, donatora, korisnika i javnosti o realizaciji i napretku projektnih aktivnosti.

 

Potrebne kvalifikacije

 • Minimalno SSS
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva u radu na realizaciji sličnih projekata u sličnim organizacijama civilnog društva. Iskustvo u  realizaciji  projekata koji su promovisali demokratiju, aktivno građanstvo i građansko uključivanje predstavlja prednost.
 • Iskustvo u organizovanju i implementaciji događaja (treninzi, konferencije, studijske posjete, treninzi  i sl).
 • Poznavanje rada, djelovanja i nadležnosti mjesnih samouoprava (zajednica).
 • Odlično poznavanje rada na računaru (Micrsoft Office).
 • Dobro poznavanje engleskog jezika.
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
 • Dobre administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti.
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje.

 

Potrebne vještine:

 • Izražene socijalno-društvene i komunikacijske sposobnosti, te vještine motivacije drugih.
 • Izražene organizacione vještine i sposobnosti  rada u timu.
 • Sposobnost da se radi fleksibilno i na više poslova istovremeno.
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu.
 • Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.
 • Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima.

 

Radno vrijeme: 40h sedmično, po potrebi vikendom i u popodnevnim satima zbog rada sa na terenu sa aktivistima i službenih putovanja.

 

Radno okruženje: afirmativno radno okruženje koje podstiče timski rad i lični razvoj uposlenika/ice.     

 

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 31.12.2018 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju u sedmici od 07.01.2019. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima/kinjama, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju. 

 

 

[1] Mreža aktivnih zajednica TK je samostalno registrirana organizacija koja radi na promociji demokratije i aktivnog građanstva, osnovane 2014. kroz I fazu navedenog projekta Fondacije tuzlanske zajednice