preloader__image

OGLAS ZA ANGAŽMAN STRUČNOG SARADNIKA/CE

 
Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za angažman stručnog/ce saradnika/ce po Ugovoru o djelu za posao: 
• Grafički dizajner/ica
 
Opis posla:
- Idejna riješenja, dizajn i priprema za štampu raznih plakata, letaka, brošura, bilborda, banera i ostalih promotivnih materijala
- Idejna riješenja, dizajn i priprema vizuala za digitalne formate, društvene mreže i web stranice
- Editovanje fotografija za potrebe izrade materijala
- Adaptacija finalnih riješenja za različite offline i online kanale komunikacije
 
Period angažmana: 
Angažman stručnog saradnika će biti povremenog karaktera, zasnovan na konkretnim zahtjevima i dizajnerskim zadacima u periodu oktobra 2018 - januar 2019. uz mogućnost produženja. 
 
Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:
- SSS, VSS
- Dokazano prethodno iskustvo u sličnim poslovima (referentna lista poslova)
- Aktivno znanje i upotreba grafičkih programa 
- Kreativnost, komunikativnost i dobre organizacione vještine
- Brzina, preciznost, posvećenost kvalitetu i poštivanju vremenskih rokova
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti biografiju i referentnu listu poslova na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 15.10.2018 do 24:00h. 
Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor direktno ili putem Skype-a u roku od 7 dana od dana zatvaranja konkursa.  
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email.  
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu pozvani na razgovor.