preloader__image

OGLAS ZA ANGAŽMAN STRUČNOG/E SARADNIKA/CE

 

U okviru Programa razvoja zajednice u MZ Kiseljak u Gradu Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za sljedeći angažman po ugovoru o djelu:

1.Stručni/a saradnik/ca za:

  • Izradu analize postojećeg načina rada neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina kako bi se utvrdila vrsta i količina sirovina koja isti skupljaju i prodaju na području Grada Tuzla, a posebno na području MZ Kiseljak.
  • Izradu prijedloga mogućih mjera za uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u postojeći sistem upravljanja i recikliranja otpada u Gradu Tuzla.

 

Period angažmana: septembar - decembar 2018.

U periodu angažmana stručni/a saradnik/ca će usko sarađivati sa programskim osobljem FTZ-a kako bi se dogovorili oko prikupljanja informacija o trenutnoj situaciji na polju upavljanja i recikliranja otpada, kao i o načinu rada neformalnog sektora sakupljanja sekundarnih sirovina na području Grada Tuzla.  Pored gore navedenih zadataka, od stručnog saradnika se očekuje da će imati direktne kontakte sa relevantnim organizacijama, institucijama, preduzećima i drugim interesnim grupama koji se bave upravljanjem otpadom, reciklažom i sakupljanjem sekundarnih sirovina u Gradu Tuzla, a posebno na području MZ Kiseljak.

 

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

  • VSS  iz oblasti ekološkog inžinjerstva ili drugog prirodnog ili tehničkog smjera;
  • Prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine na srodnim temama i poslovima iz glavnog zadatka (poželjni kandidati sa iskustvom na poslovima upravljanja i recikliranja otpada, odnosno sakupljanja sekundarnih sirovina); 
  • Od angažovanog stručnog saradnika se očekuje da radi na terenu i od kuće, kao i da koristi vlastiti prevoz i vlastiti računar.
  • Od angažovanog stručnog saradnika se očekuju dobre komunikacijske sposobnosti, kao i poznavanje poslovne korespodencije. 
  • Prednost će imati kandidati koji odlično govore i pišu engleski ili njemački jezik radi komunikacije sa međunarodnim partnerima.

 

Svi zainteresirani kandidati trebaju da pošalju biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 13.08.2018 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor u sedmici 20.08.2018. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu pozvani na intervju.