preloader__image

Odluka o podršci projektima Fonda za otvorene škole

Komisija za dodjelu grantova je na svom prvom sastanku u 2017. godini razmatrala 12 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli i donijela odluka o odobrenju sredstava za pet projekata:

Broj projekta

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

04-FOŠ-2017

Razvojni tim JU OŠ „Solina“

Botanički vrt u školi

996,00

796,00

06-FOŠ-2017

Biciklistička sekcija elektrotehničke škole i Razvojni tim škole

Parking za bicikle

554,50

554,50

07-FOŠ-2017

JU MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA
SEKCIJA NARODNA TEHNIKA

Vršnjačko učenje

1000,00

550,00

08-FOŠ-2017

Energetska sekcija Elektrotehničke škole Tuzla

Prezentacija praktičnih radova učenika Elektrotehničke škole Tuzla na festivalu rada srednjih škola BiH 2017- Hadžići

612,00

612,00

11-FOŠ-2017

Vijeće roditelja Područne škole "Dobrnja"

Ples učenika

980,00

696,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta.
Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Br. aplikacije

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

1-FOŠ-2017

Osnovna škola Simin Han

Dječije novine Glas mladih-ŠARENI SVIJET

800,00

2-FOŠ-2017

Razvojni tim Osnovne škole „Pasci"

Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj

877,50

3-FOŠ-2017

Vijeće roditelja OŠ Kreka

Muzikom do srca

1000,00

05-FOŠ-2017

Aktiv profesora matematike, Gimnazija ''Ismet Mujezinović'' Tuzla

Matematički pogled

926,00

09-FOŠ-2017

JU OŠ Brčanska Malta Tuzla – Razvojni tim škole

Vidimo se napolju

1000,00

10-FOŠ-2017

JU OŠ Tušanj Tuzla – Razvojni tim škole

Sport je naš izbor

1000,00

12-FOŠ-2017

Vijeće učenika JUOŠ“Novi Grad“ Tuzla

Zajedno obojimo svijet

774,00


Odluka stupa na snagu danom donošenja!