preloader__image

Najmanje 350 000KM za projekte građana, organizacija i institucija

Poštovani građani,
u periodu kada raspisujemo pozive za prijedloge projekata koje ćemo podržati kroz naše programe finansijske podrške, želimo vas informisati da će Fondacija tuzlanske zajednice u 2015. godini distribuirati minimalno 350 000 KM za podršku građanskim projektima u pet gradova TK (Tuzla, Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živnice). S ciljem razvoja lokalnih zajednica i poboljšanja kvaliteta življenja građana u tuzlanskoj regiji, Fondacija će navedena sredstva distribuirati kroz sljedeće programe podrške:

PROGRAMI PODRŠKE

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

Fond Volim Tuzlu

Fond za  aktivne zajednice - podrška članicama Mreže aktivnih zajednica

Fond za društvene prostore

Namjenska podrška za  Mrežu aktivnih zajednica

PROGRAM PODRŠKE MLADIMA

Omladinska banka Tuzla

Omladinska banka Lukavac

Omladinska banka Kalesija

Omladinska banka Kalesija

Omladinska banka Živinice

Namjenska podrška za Organizaciju "Osmijeh za osmijeh" Tuzla

PROGRAM OTVORENOG OBRAZOVANJA

Fond za otvorene škole

Namjenska podrška za Agora centar Simin Han

Namjenska podrška za Međunarodni interaktiv otvorenih škola Tuzla

POSEBNI PROGRAMI PODRŠKE

Interventni fond za sanaciju šteta od poplava i klizišta

Male ad hoc donacije za događaje u zajednici

Fond solidarnosti

PRIVATNI DONATORSKI FONDOVI

„Vitalis Fond“ –za stipendiranje tlentovanih mladih sportista Tuzle

„Dokanj u srcu i duši“-Tuzla

„Eko-fond“ Butro Srebrenik

JV Fond za Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Sredstva će biti dodjeljivana transparento, putem javnih poziva tokom cijele godine. Odluke o dodjeli sredstava će donositi neovisne građanske komisije imenovane od strane UO FTZ, u skladu sa politikom i pravilnicima o dodjeli sredstava, te unaprijed postavljenim kriterijima za svaki program ili fond posebno.

Pored finansijske podrške, Fondacija nastavlja sa edukacijama iz oblasti građanskog i omladinskog organizovanja, te projekt menadžmenta. Dodatno ćemo pružati mentorske i savjetodavne usluge civilnom sektoru u tuzlanskoj regiji, kako bi se poboljšao status svih osjetljivih grupa u zajednici, a posebno mladih. Kroz partnerstva i saradnje, u kojima su potrebe građana na prvom mjestu, a volonterizam vrijedost koja se poštuje i cijeni, želimo stvarati organizovane zajednice odgovornih građana i jačati demokratsko civilno društvo.

Zahvaljujući Vama i donacijama inostranih i domaćih partnera, biznisa i pojedinaca zajedno stvaramo bolje uslove življenja u našoj zajednici!