preloader__image

Mladost je pokretačka snaga svake zemlje!

Više od 140 mladih osoba, aktivista u zajednici, okupila je još jedna Konferencija Omladinskih banaka Fondacije tuzlanske zajednice koja je kruna kampanje „Budi junak svoje zajednice“ pokrenute 12. augusta, na Međunarodni dan mladih. Uspješnost kampanje potvrdili su svi učesnici Konferencije koji su došli iz Tuzle, Lukavca, Kalesije, Srebrenika i Živinica, gradova u kojima djeluje Fondacija i u kojima će se u narednom periodu realizovati 25 projekata sa ciljem poboljšanja kvalitet življenja.

„Radi se o najboljim projektima koje su odabrali mladi aktivisti u okviru Omladinskih banaka u svakom od navedenih gradova, a koje želimo afirmisati na Konferenciji koja slavi volonterizam i nesebično zalaganje za dobrobit zajednice. Ovogodišnjom kampanjom „Budi junak svoje zajednice” udružili smo mlade aktiviste, biznise, individualne donatore i lokalne vlasti, prikupili 33.628 KM i sa realizacijom 25 projekata korist će imati više od 1.500 mladih osoba. Zato želimo glasno poručiti da su te mlade osobe pokretačka snaga zemlje i istinski junaci današnjeg vremena“, kazao je Emir Bašić, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Pokrenuti zajednicu, okupiti aktiviste, ubijediti individualne donatore, biznise i lokalne vlasti da u mladima vide partnera vrijednog ulaganja nije lagan posao. To je izazov i kontinuiran rad motivisan napretkom svih u društvu o čemu najbolje mogu svjedočiti oni koji ga obavljaju bez ikakvih materijalnih naknada, nesebično i od srca – volonteri. Zato su posebno zanimljive bile forumske teme „Zašto donirati za razvoj zajednice“ i „Zašto biti aktivista u zajednici“ na Konferenciji, ali i prezentacije pet najupsješnijih od 25 realizovanih projekata.

„Mladi organozovani u Omladinskim bankama gradova u kojima djeluje Fondacija su ti koji zaprimaju omladinske ideje, odlučuju o njima, nude svaku vrstu podrške aplikantima da bi njihova ideja bila što bolja, a naposlijetku su oni ti i koji svu tu realizaciju prate. U svemu tome treba naglasiti da su mladi ti koji nesebično izdvajaju svoj najveći resurs današnjice – svoje vrijeme, a za uzvrat ne traže apsolutno ništa. Njima je posvećena Konferencija jer uspjeh zajednice i počiva na vrijednostima za koje se oni zalažu“, kazao je Mirza Ćatibušić, voditelj programa za mlade pri Fondaciji tuzlanske zajednice.

Fondacija se zahvaljuje svima koji su na bilo koji način dali doprinos uspjehu kampanje „Budi junak svoje zajednice“, koji su promovisali aktivizam, pokazali da biznisi i lokalne vlasti nisu otuđeni od problematike koja muči mlade, a posebno onima koji su vjerovali i ohrabrivali njihove ideje.