preloader__image

Mladi i rodno nasilje u vezama

Realizovan je uvodni trening za projekat pod nazivom “Podrška mladima koji imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama", a koji provodi Fondacija tuzlanske zajednice u pet zajednica na području Tuzlanskog kantona.

Projekat je započeo promotivnim aktivnostima i uvodnim treningom čiji je cilj upoznati mlade sa temom rodno zasnovanog nasilja u intimnim partnerskim vezama te da ih motiviše da postanu vršnjački savjetnici u svojim lokalnim zajednicama. Ovim treningom obuhvaćeno je 35 mladih osoba (17 mladića i 18 djevojaka) iz Tuzle, Kalesije, Srebrenika, Lukavca i Živinica.

U inspirativnom prostoru Multifunkcionalne trening kuće za mlade „Labirint“ mladi iz navedenih mjesta imali su priliku tokom dvodnevnog programa učiti o nasilju, ali i propitivati vlastite stavove o uvriježenim rodnim stereotipima i obrascima ponašanja koji proizilaze iz tradicije i kulture. Akcenat je stavljen i na edukaciju koja se tiče pružanja pomoći i podrške vršnjacima koji su se susreli sa navedenim problemom.

“Cilj je uvesti ovu temu u javni diskurs i raditi na terenu informišući mlade i cjelokupnu zajednicu. Problem je gorući jer istraživanja pokazuju da je 2/3 mladih u vezama iskusilo neku vrstu nasilja, a zabrinjavajući je podatak da je starost ispitanika u ovom slučaju 15 godina”, kazao je Mirza Ćatibušić, projekt koordinator pri Fondaciji tuzlanske zajednice.
Trening predstavlja početni korak projekta koji ima za cilj stvaranje sigurnog okruženja za mlade koji su iskusili bilo koji oblik nasilja u partnerskoj vezi, kao i kreiranje uslova za struktuiranu podršku mladima sa ovim problemom.

Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za socijalno unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH

.