preloader__image

Lukavačka „Potraga za blagom“

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (AsuBiH), čiji je cilj poboljšanje položaja vršnjaka u zemlji, osvojila je 1.610 KM u lukavačkoj „Potrazi za blagom“, u okviru kampanje „Budi junak svoje zajednice“ Fondacije tuzlanske zajednice. Ta sredstva su im dovoljna da urede prostoriju za rad sa mladima sa područja Lukavca, a koju koriste u JU „Centar za kulturu“.

Identičan iznos dobila je i Neformalna grupa „BarProdigies“ koja je ima namjeru oformiti udruženje u cilju lakše povedbe širokog obima aktivnosti kojima je fokus promocija sporta i zdravog načina života, sa posebnim akcentom na street workout.

Udruženje građana „Puračić u srcu“ treća je omladinska grupa iz Lukavca koja se nadmetala za udružena sredstva Fondacije tuzlanske zajednice, društveno odgovornih kompanija, individualnih donatora i opštinskih vlasti. Njihov projekat kojim bi Puračić dobio park za mlade podržan je 1.400 KM.

Sve navedene grupe nadmetale su se za podršku donatora kampanje Sberbanke, kao i biznisa, i to prezentiranjem svojih ideja od čega im je ovisio broj osvojenih dukata, a koji su ekvivalent osvojenih novčanih sredstava sa kojim njihove projektne ideje postaju stvarnost.

Na kraju „Potrage sa blagom“ omladinskim grupama su dodjeljeni vrijednosni čekovi čime su korak bliži impementaciji svojih projekata.

„Potraga za blagom“, nakon Lukavca, nastavlja se u Kalesiji.