preloader__image

Rezultati podrške Fonda za mlade

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na II Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Komisije su donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Živinice:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Kaskader produkcija

UM

OpenAir Festival 2.0

2000,00 KM

2.

Udruženje Mladi digitalci

UM

Podijeli svoje STEM iskustvo

2000,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

4.000,00 KM

 

 

OpenAir Festival 2.0

Kaskader produkcija je udruženje mladih koje želi ralizirati još jedan filmski festival kratkometražnog filma u Gradu Živinice. Kroz projekat „OpenAir Festival 2.0“ nastavljaju promociju filmske mjetnosti, a ujedno će festival biti baziran i na ostalim dijelovima umjetnosti – muzika, slikanje i fotografija. Realizacija gore navedenog projektnog prijedloga ima višestruki značaj ne samo za mlade ljude koji se bave filmografijom, već za cjelokupnu zajednicu i građane koji žele da uživaju u čarima jedinog filmskog festivala kratkometražnog filma na području Grada Živinice.

Podijeli svoje STEM iskustvo

Kroz ovaj projektni prijedlog Udruženje Mladi digitalci želi po prvi put u Gradu Živinice organizovati hakaton, odnosno takmičenje u kodiranju za studente i srednjoškolce koji već posjeduju određeno iskustvo u programiranju i spremni su raditi na konkretnim projektima. Kroz realizaciju projektnog prijedloga takmičari će tokom trodnevnog izazova izgraditi aplikaciju ili internetsku platformu koju studenti programiranja mogu koristiti za snimanje svojih iskustava zasnovanih na poslu i podijeliti ta iskustva učenja s drugim studentima i srednjoškolcima putem teksta, fotografija ili video zapisa. Glavni cilj je potaknuti mlade ljude da se više uključe u sfere IT sektora, te im pružiti mogućnost upoznavanja sa predstavnicima istoimenog.

Kalesija: 

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Udruženje Art centar Ankata

UM

Pozorišna i festivalska tradicija u Kalesiji

1923,20 KM

2.

Udruženje mladih TRIK

UM

Arts fest

1500,00 KM

3.

NG mladih Hrasno Gornje*

NG

Ljetnikovac sa kaminom

1870,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

5.293,20 KM

 

 

Pozorišna i festivalska tradicija u Kalesiji

Art Centar ANKATA svoje djelovanje u Kalesiji kroz pozorišnu umjetnost održava u kontinuitetu od 2017. godine. Ovim projektnim prijedlogom žele da realizuju aktivnost pod nazivom „Festival Dječjeg teatra“ i time dodatno osnaže pozorišnu kulturu na području opštine Kalesija. Kroz dvodnevni festival, mladima će se predstaviti gostujuće dramske škole i studija , te domaćin Art centar ANKATA, a nakon izvedbe pozorišnih komada u planu je organizacija okruglog stola za sve zainteresovane na temu procesa nastajanja i izvođenja pozorišnih djela.   

Oživimo volonterizam i aktivizam

Udruženje mladih "Trik" projektom "Arts fest" želi da aktivira djecu i mlade na području Općine Kalesija i da kulturu i tradiciju na području općine Kalesija izdigne na veći nivo. Kroz aktivnosti, kao što su: kurs gitare, crtanje i slikarstvo, gluma, crtananja kanom, crtanje na licu, izrada nakita i oslikavanje stakla žele mlade ljude približiti umjetnosti, te da naučene vještine prezentuju na završnoj aktivnosti – „Arts fest-u“. Cilj ovih aktivnosti, pored vraćanja kulture, jeste i posvećivanje pažnje mentalnom zdravlju djece i mladih koje je narušeno tokom pandemije. Sve navedene aktivnosti će imati za cilj da pokrenu i aktiviraju mlade da rade na sebi, ali i na očuvanju aktivizma i volonterizma, kao i same kulture na području Općine Kalesija.

Ljetnikovac sa kaminom

NG mladih sa područja Hrasno Gornje kroz realizaciju svog projektnog prijedloga želi da ponudi sadržaj mladim ljudima koji do sada nije bio prisutan na području istoimene mjesne zajednice. „Ljetnikovac sa kaminom“ je projektni prijedlog koji želi mladim ljudima ponuditi mogućnost sigurnog okupljanja tokom čitave godine i ponuditi mjesto gdje će mladi ljudi moći da se socijalizuju i ujedno razvijaju ideje za daljnji razvoj ovo mjesta. Kao glavni problem navode nepostojanje adekvatne infrastrukture za potrebe mladih, te smatraju da će realizacija ovog projektnog prijedloga učiniti da se cjelokupna zajednica više uključi u rješavanje problema mladih i ponuditi mladim ljudima mogućnosti kako bi neometano živjeli, radili i djelovali na području MZ Hrasno Gornje.

*Napomena: Uslovno podržan jedan projekat

NG mladih Hrasno Gornje – „Ljetnikovac sa kaminom“ sa odobrenim sredstvima od 1870,00 KM u slučaju da ispune zahtjeve Odbora Omladinske banke Kalesija.   

Lukavac:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Neformalna grupa mladih

NG

Eko kutak za bolji nastavni trenutak

810,25 KM

UKUPNO ODOBRENO:

810,25 KM

 

 

Eko kutak za bolji nastavni trenutak

NG mladih sa područja općine Lukavac kroz realizaciju projektnog prijedloga „Eko kutak za bolji nastavni trenutak“ želi da kreira ekološki uređen prostor za potrebe terenske nastave u prirodi i podstakne svijest mladih za pitanja ekologije i uticaja ekologije na zajednicu. S obzirom na situaciju sa pandemijom virusa Covid-19 NG mladih želi da prilagodi održavanje nastavnog programa što je više moguće trenutnoj situaciji, te da se ujedno mladi ljudi poistovijete sa prirodom i njenim bogatstvima. Kroz postavljene ciljeve želja im dati primjer cjelokupnoj lokalnoj zajednici da aktivizam na djelu može uveliko doprinijeti razvoju cjelokupne zajednice, a ujedno i pokazati mladim ljudima da se rad za zajednicu i za potrebe zajednice itekako isplati.

Tuzla:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

UG Atletski klub Royal

UG

Razvoj atletike u gradu soli

1980,00 KM

2.

Udruženje mladih žena GirlTHing

UM

Jaka JA

2000,00 KM

3.

Lipnica za sve

NG

Youth Zone Lipnica

1812,92 KM

4.

OI Krin

UM

Mašta za bolji svijet

2000,00 KM

5.

Omladinski resursni centar

UM

Budi rješenje, ne zagađenje

1087,00 KM

6.

Sinapsa

NG

Ja čujem tvoju najtišu priču

1942,00 KM

7.

Tuzlanski otvoreni centar

UG

Gradimo mentalno zdravlje

1210,00 KM

8.

Your Turn

NG

Tabletop zabava i kultura

1372,40

UKUPNO ODOBRENO:

13.404,32 KM

 

 

Razvoj atletike u gradu soli

Projekat atletskog kluba "Royal" zasniva se na promociji atletike, promociji zdravog načina života, te značaju okupljanja mladih ljudi sa istim ili sličnim interesima. Kroz implementaciju ovog projektnog prijedloga za cilj imaju da djeci i mladima atletiku predstave na zanimljiv način, da razviju fizičko i duhovno zdravlje svojih polaznika, te da mlade ljude razviju i potaknu na razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti i zaštitu čovjekove okoline kroz aktivnosti koje će biti realizovane u prirodi. Projekat će kao takav ujedno doprinijeti samoodrživosti Udruženja, a dodatno će ukazati mladim ljudima na mogućnost poboljšanja kvalitete života, jačanja samopouzdanja i povećanje socijalizacije kroz trenažni proces.

 

Jaka JA

Kako je mentalno zdravlje studenata sve veća briga, te kako mentalne bolesti imaju ozbiljne posljedice na akademski uspjeh, produktivnost i društvene odnose, Udruženje mladih žena GirlTHing došlo je na ideju za realizaciju projektnog prijedloga „Jaka JA“. U sklopu ovog projekta planirano je da se održe četiri grupne terapije sa iskusnom psihoterapeutkinjom, koja će studenticama pomoći da progovore, analiziraju i savladaju sve prepreke s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Kroz projektni prijedlog plan je uključiti i majke/starateljice ili očeve/staratelje na jednu od četiri grupne terapije jer time žele skrenuti pažnju na podršku koju trebaju pružiti svojim kćerkama, kako bi izrasle u sposobne i jake žene. Zvaničan početak projekta će biti održavanje "Online Booster Night" na koju će se pored učesnica projekta moći prijaviti svi mladi iz cijele Bosne i Hercegovine koji žele da čuju priče i savjete, te budu inspirisani od strane  govornica na događaju.

Youth Zone Lipnica

NG Lipnica na lokalitetu Gornje Lipnice planira djelimično zapuštenu i neupotrebljivu javnu površinu pretvoriti u Street Work Out park za potrebe svojih sugrađana i sugrađanki. Realizacijom projektnog prijedloga „Youth Zone Lipnica“ NG želi ponuditi prostor za trening na otvorenom svim zainteresovanima, koji će se kroz tjelovježbu razvijati fizički i psihički, udaljavajući ih od konstatne upotrebe društvenih mreža i približavajući ih socijalizaciji i druženju sa vršnjacima, a ujedno će omogućiti i izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima u periodu pandemije virusa Covid-19.

Mašta za bolji svijet

Primijenjujući izviđački moto „Budi spreman”, OI Krin odlučio je realizovati projekat “Mašta za bolji svijet” na način prihvatljiv trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa Covid-19. Realizacijom projektnog prijedloga planirano je da se obrade 2 priče/pjesme/bajke u audio i video formatu koje će omogućiti svim zainteresovanima da se na bezbjedan način edukuju i dodatno kulturološki osnaže. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja kroz proces obrade 2 književna djela i plasiranjem nastalog sadržaja putem društvenih mreža bit će u fokusu realizacije projektnog prijedloga, a cilj je da se što veći broj mladih ljudi zainteresuje za čitanje i istraživanje, mentalno osnaži i naravno, podstakne na volontiranje i aktivizam.

Budi rješenje, ne zagađenje

Projekat “Budi rješenje, a ne zagađenje!” zamišljen je kao projekat čiji će fokus biti na ekologiji i malim koracima koje svako od nas svakodnevno može raditi kako bi spasio planetu Zemlju, jedini dom koji imamo. Uzimajući u obzir činjenicu da mladi nisu ni upoznati, ni zainteresovani za ekologiju, te nisu svjesni koliku moć svaki pojedinac ima kada je u pitanju smanjenje otpada, smanjenje globalnog zagrijavanja i sl. projekt će kroz svoje aktivnosti direktno uključiti mlade koji će naučiti kako svojim djelovanjem u svakodnevnim situacijama mogu direktno imati uticaja na bolje sutra.

Ja čujem tvoju najtišu priču

Ovim projektom NG Sinapsa želi da djecu i mlade, slabijeg socio-ekonomskog statusa, osnaži kako bi se lakše nosili sa svakodnevnim izazovima u svom rastu i razvoju i kako bi imali slobodu da po potrebi potraže pomoć vršnjaka, roditelja, ali i stručnih osoba. Kroz generalni cilj projektnog prijedloga želja im je doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja kod djece i mladih u osnovnim školama, a ostvarenje cilja je planirano kroz saradnju sa školama, edukaciju djece i mladih, te edukaciju volontera koji će sprovoditi interaktivne radionice sa mladima.

Gradimo mentalno zdravlje

Socijalno distanciranje i samoizolacija su imali neželjene negativne uticaje na živote LGBTIQ osoba. Projekat „Gradimo mentalno zdravlje“ ima za cilj da unaprijedi mentalno zdravlje LGBTIQ osoba u Tuzlanskom kantonu narušeno usljed pandemije virusa COVID-19. Svoj cilj planiraju postići kroz aktivnosti radionica regulacije stresa, regulacije anksioznosti, Art terapije i Gejminga, u kojima će LGBTIQ osobama pružiti alate za izgradnju mentalnog zdravlja. Kroz ovaj projekat žele pružiti LGBTIQ osobama siguran prostor u kojem mogu biti autentični u svojim identitetima, te ih edukovati o načinima regulacije stresa i anksioznosti.

Tabletop zabava i kultura

NG Your Turn kroz realizaciju projektnog prijedloga nastoji putem brojnih događaja nastaviti uspješnu promociju tabletop kulture koja je započeta u prethodnom periodu, te dodatno razvijati tabletop kulturu saradnjom i komunikacijom sa sličnim zajednicama u gradovima BiH kao i u gradovima regije. Plan neformalne grupe jeste da mladima ponudi mogućnost da na jednom mjestu nauče osnove određenih tabletop igara, te da svojim učešćem dodatno unaprijede položaj tabletop zajednice, kako u Tuzli tako i čitavoj BiH. Ujedno, realizacijom ovog projektnog prijedloga daje se mogućnost mladima da se kroz igru i zabavu dodatno upoznaju i razviju svoje socio-društvene vještine. Kao posljednja faza projektnog prijedloga planirano je registrovanje i otvaranje omladinskog udruženja fokusiranog na ojačavanje tuzlanske tabletop zajednice, te promovisanje same tabletop kulture sličnim eventima u drugim gradovima na području kantona.

 

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstva za 7 projekata i to:

R.br

Grad/Općina

Aplikant

Naziv projekta

Iznos tražene donacije

Projekat odobren

Uslov koji nije ispunjen

1

Tuzla

NG Grupa za promjenu

Izgradnja dječjeg igrališta u Dragodolu

1150,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij Fonda – Nije  iskazano vlastito učešće i volonterski rad koji treba da budu jednaki ili veći od potraživanog iznosa granta.

2

Tuzla

NG Omladinci zašto ne bi bili poduzetnici

Omladinci zašto ne bi bili poduzetnici

1950,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij Fonda – budžetska potraživanja odnose se na re-granting.

3

Tuzla

JU Mješovita srednja škola

Prevencija narušavanja zdravlja učenika – Covid19

1885,00

NE

Aplikant odustao od daljnjeg procesa apliciranja.

4

Tuzla

JU MSŠ Elektrotehnička škola Tuzla

Za kabinet računarstva i informatike za bolje uslove rada

1400,00 KM

Ne

Aplikant odustao od daljnjeg procesa apliciranja.

5

Lukavac

Humanitarno udruženje Ensarije

Suzbijanje širenja Covid-19 u našim školama

2000,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij – budžetska potraživanja odnose se na dodjelu donacija.

6

Lukavac

NG Za buduće generacije

Dječja biblioteka MAK

1890,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij – Ukupna potraživanja za opremu iznose više od  30% od ukupno potraživanog iznosa.

7

Kalesija

KUD 14. Maj Tojšići

Popravka dotrajale narodne nošnje

1850,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij – Nije vidljiv uticaj na promjenu položaja mladih u zajednici.

 

POTPISIVANJE UGOVORA održaće se u narednom periodu, ovisno o epidemiološkoj situaciji, o čemu će aplikanti biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.