preloader__image

KONKURS ZA POSAO

Asistent ili asistentica na projektu za mlade

Potrebna nam je dinamična, organizovana i samostalna osoba za rad sa mladima!

Nadamo se da ćete biti zainteresirani da se prijavite na ovaj konkurs za posao i tako iskoristite šansu da radite u pozitivnom radnom okruženju gdje se njeguje kolegijalnost i poštuju prava svih.

FTZ je prepoznata kao jedna od vodećih fondacija u BiH koja se bavi promocijom filantropije i pružanju podrške aktivnim građanskim grupama i organizacijama civilnog društva, kroz grantove i neformalne edukacije za lidere u civilnom sektoru. Zahvaljujući transparentnom i odgovornom poslovanju na realizaciji velikog broja razvojnih projekata u oblastima osnaživanja mladih, organiziranja građana, otvorenog obrazovanja i brige za marginalizirane grupe u zajednici, FTZ je stekla značajnu reputaciju kod međunarodnih partnera, javnog i poslovnog sektora, organizacija civilnog društva (OCD), ali i pojedinaca i šire javnosti.

U nastavku je Opis posla sa konkretnim zadacima za navedenu poziciju, a za sva dodatna pitanja možete nam se javiti na dole navedeni email. Radujemo se vašoj prijavi!

_______________________________________________________________________________________

 1. Asistent ili asistentica na projektu, 1 izvršilac

Opis posla: Asistira i učestvuje u realizaciji poslova i zadataka u okviru projekta za mlade (osobe od 15-30 godina) u cilju osnaživanja mladih kroz edukacije, studijske posjete, razmjene sa mladima, savjetovanja sa stručnjacima i trenerima iz oblasti poduzetništva.

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Asistira u organizaciji i implementaciji događaja i aktivnosti za mlade, kao što su sastanci, radionice, studijske posjete, konferencije, savjetovanja i slične aktivnosti
 • Direktno komunicira, motivira i animira mlade za uključivanje u edukativne i druge projektne aktivnosti (direktnim kontaktom kroz posjete u zajednici i na događajima, telefonskim putem, slanjem emailova, kontaktima putem društvenih mreža, putem medija)
 • Priprema i arhivira zapisnike, dopise, pozive i objave za mlade, kao i materijal za sastanke, edukativne radionice i događaje
 • Prikuplja podatake o učesnicima projekta i dostavlja izvještaje menadžmentu, partnerima i donatorima projekta
 • Redovno komunicira sa timom i menadžmentom o realiziranim poslovima
 • Efikasno komunicira i sarađuje sa eksternim partnerima na projektu (partnerskim organizacijama, vlastima i donatorima), u skladu sa dogovorima
 • Po potrebi učestvuje u nabavci opreme i materijala za realizaciju aktivnosti
 • Izvršava i druge poslove po nalogu menadžmenta.

Kvalifikacije i potrebna znanja:

 • SSS-VSS bilo kojeg smjera
 • Prednost imaju osobe sa dokazanim radnim iskustvom na realizaciji projekata za mlade u OCD
 • Odgovorno i tačno izvršava zadatke i poštuje zadate vremenske rokove
 • Dobre organizacijske sposobnosti i sistematičnost u realizaciji zadataka
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Vještine u radu s MS 365 i drugim aplikacijama i bazama podataka
 • Znanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj komunikaciji (minimalni B2)

Način i period zapošljavanja:

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme u okvirnom vremenu od juna 2023. do jula 2024., na nepuno radno vrijeme.

Ostali važni kriteriji za procjenu i odabir kandidata za intervju i zaposlenje:

 • Prepoznaje važnost aktivnog uključivanja mladih u život zajednice
 • Poštuje prava svih, a posebno osjetljivih grupa u zajednici
 • Poštuje druge i drugačije i bori se protiv predrasuda i stereotipa
 • Timski orijentiran stav i jake interpersonalne vještine
 • Odgovorno i sa diskrecijom se ophodi prema povjerljivim informacijama.

Opšti uslovi za prijavu na konkurs:

 • Da je državljanin BiH bez obzira na spol, vjerska i druga opredjeljenja
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da može dokazati da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova iz oglasa u slučaju zapošljavanja
 • Da može dokazati da se protiv lica ne vodi krivični postupak u slučaju zapošljavanja
 • Da može dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju u slučaju zapošljavanja.

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i kratku biografiju (CV) putem linka najkasnije do petka, 31.05.2023. do 24:00h. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: fondtz@fondacijatz.org.

Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije će biti pozvani na intervju najkasnije 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Svi kandidati koji budu pozvani na intervju će biti obavezni da dostave pisma preporuke i kontakte osoba koje mogu dati informacije o prethodnom radnom iskustvu kandidata.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati i pozvati na intervju samo one čije kvalifikacije i iskustvo najviše odgovaraju profilu navedenih pozicija.