preloader__image

Konkurs za posao

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje konkurs za posao:
1. Projekt asistent za komunikacije i marketing
Period angažovanja/zapošljavanja: Probni period od 3 mjeseca, te mogućnost zaključenja ugovora o radu na period od 3 godine.

Opis posla: Potrebna nam je motivirana, samostalna, dinamična i kreativna osoba koje će se priključiti FTZ timu i pomoći nam da efikasno promovišemo rad civilnog sektora, građansko učešće u razvoju zajednice, uključivanje mladih u razvoj društva, te filantropiju za zajednicu. Projekt asistent za komunikacije i marketing treba da osigura vidljivost Fondacije i njenih programa putem društvenih mreža, printanih i elektronskih medija, te putem javnih prezentacija i događaja.

Dužnosti i odgovornosti:
- Kreiranje godišnjeg Plana komunikacije i marketinga;
- Promocija aktivnosti Fondacije što podrazumjeva pripremu sadržaja i promotivnih materijala za on-line i off-line javne promocije, događaje i kampanje (konferencije, treninge, forume, promotivne događaje, kampanje za prikupljanje sredstava, prezentacije korisnika i donatora, itd.)
- Upravljanje CRM bazom kontakata;
- Upravljanje, priprema i ažuriranje sadržaja i vijesti na web stranicama i društvenim mrežama FTZ;
- Priprema sadržaja za digitalne i štampane materijale, brošure, newslettere i izvještaje za različite ciljne grupe (učesnike projekata, lokalne i strane donatore, lokalne i strane partnere, vlasti i institucije, širu javnost);
- Priprema sadržaja za kreiranje video prezentacija i video materijala;
- Upravljanje odnosa s medijima i redovno ažuriranje baze medija, slanje medijskih saopštenja, razvijanje kontakta sa medijima, dogovaranje medijskih nastupa, itd.


Potrebne kvalifikacije:
- VSS obrazovanje (prednost imaju kandidati sa završenim studijem marketinga, komunikologije i srodnih studija);
- Najmanje jedna godina radnog ili volonterskog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
- Iskustvo u organizovanju medijskih kampanja i promotivnih događaja;
- Sposobnost za vođenje javnih prezentacija i nastupa u medijima;
- Poznavanje osnova dizajna (DTP) i iskustvo u izradi promo materijala;
- Iskustvo u upravljanju i ažuriranju web stranica i društvenih mreža;
- Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući i poslovno dopisivanje;
- Odlične sposobnosti za pisanje jasnih, konciznih i pravopisno ispravnih tekstova, saopštenja za javnost, dopisa za medije i slično;
- Odlično poznavanje rada na računaru;
- Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor);
- Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;

Prednost će imati kandidati koji:
- Prepoznaju značaj civilnog sektora i poznaju njegov rad na području TK i šire;
- Imaju dokazano iskustvo sa kreativnim grafičkim dizajnom, foto i video uređivanjima;
- Imaju uspostavljenje dobre odnose sa medijima;
- Samostalni su i lako se prilagođavaju kritičnim situacijama i kratkim rokovima;
- Mogu raditi na više poslova u isto vrijeme;
- Sposobni su raditi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku;
- Spremni su na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu;
- Prikladno i sa diskrecijom se ophode sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.


Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do nedjelje, 23.08.2020. do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju najkasnije 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem navedenog e-maila. Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.