preloader__image

Komisija donijela odluku o dodjeli stipendija iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 3. decembra kada su izvršili uvid i bodovanje svih 34 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova: 

  1. Amina Žigić - Filozofski fakultet;
  2. Amila Žero - Pravni fakultet;
  3. Kanita Selmanović – Medicinski fakultet – odsjek Zdravstvenih studija
  4. Faruk Šehić – Fakultet elektrotehnike.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

 

Ime i prezime

 Ukupan broj bodova

Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"

1

Amina Žigić

86,84

2

Amila Žero

76,49

3

Kanita Selmanović

74,63

4

Faruk Šehić

74,58

Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"

1

Melina Hadžić

63,83

2

Ajna Huremović

63,63

3

Maida Šljivić

63,30

4

Amel Memišević

60,04

5

Vesna Divković

59,90

6

Dženita Joldić

58,23

7

Mediha Jahić

56,84

8

Jasmina Dedić

55,03

9

Nermin Alibašić

52,60

10

Melika Mehidić

49,70

11

Jasmin Imamović

47,60

12

Irma Efendić

45,31

13

Dino Vrabac

45,12

14

Emir Smajlović

44,50

15

Lejla Šarić

43,64

16

Amel Herić

42,74

17

Sara Douida

41,94

18

Amina Mustačević

41,89

19

Ensar Mušović

41,33

20

Ermin Mujanović

39,38

21

Nedim Đozić

38,79

22

Esmeralda Zejnilović

31,04

23

Selma Salkić                                          

29,27

24

Aida Karamut

27,30

25

Amer Mukić

25,60

26

Emir Husić

25,30

27

Belmin Mehanović

24,28

28

Muhamed Islamović

23,08

29

Edina Mazalović

22,37

30

Ibrahim Ćelenka

20,60

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive. Njihov volonterski angažman u organizacijama civilnog društva mnogo doprinosi razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji je neophodan.    
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati.