preloader__image

Junaci Srebrenika pronašli svoje dukate!

Udruženje mladih Tinja je u okviru srebreničke „Potrage za blagom“ i kampanje Fondacije tuzlanske zajednice „Budi junak svoje zajednice“ svojim zalaganjem uspjelo obezbijedili 1.700 KM za edukaciju građanstva u pogledu energetske efikasnosti. Tako će kroz program edukacije naziva „Misli na sutra“ mladi Tinje zajedno sa certificiranim predavačem nastojati da energetske potencijale pokažu kao nešto što trebamo racionalno koristiti.

U tu svrhu će njihov projekat „Energetska efikasnost na modernizaciji ulične rasvjete“ biti najbolji pokazatelj rečenog i naučenog u praksi jer će jedna od aktivnosti biti zamjena postojećih sijalica ulične rasvjete sa LED sijalicama čime će se postići ušteda energije u rasvjetnom sistemu u iznosu od 50% u odnosu na prethodno stanje na godišnjem nivou.

Edukacija je okosnica i drugog projekta iza kojeg stoji Udruženje mladih „Ljiljan“ iz Lisovića koji kroz projekat „Mi učimo njemački, a ti?“ žele mladima omogućiti pohađanje kursa njemačkog jezika po simboličnoj cijeni od 5 KM za svaki stepen. Svestran budući radnik teško može parirati na berzi rada ukoliko ne posjeduje kvalitetno znanje stranih jezika, a kako je njihova cijena visoka za veliki broj omladine mladi „Ljiljani“ su svog partnera za taj vid obrazovanja pronašli u Fondaciji tuzlanske zajednice, Sberbanci kao donatoru kampanje i svim onim biznisima koji su omladinske ideje odlučili podržati kroz kampanju „Budi junak svoje zajednice“.

Na kraju „Potrage sa blagom“ omladinskim grupama su dodjeljeni vrijednosni čekovi čime su korak bliži impementaciji svojih projekata, a završnica traganja za sredstvima će se desiti u Tuzli kada će se četiri omladinske grupe boriti za svoju zlatnu priliku