preloader__image

INTERVJU//Nevres Hadžić: Ljudi kažu da je bitno učestvovati, ja kažem da je bitno pobijediti!

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju provodi Fondacija tuzlanske zajednice ove godine je dobila podršku za raznih strana što dokazuje da smo okruženi dobrim ljudima i društveno odgovornim kompanijama koji su spremni da zajedno stvaramo pozitivne promjene. Donator kampanje je Sberbank, a njihovi uposlenici smatraju da  mladima samo treba dati šansu da postanu pobjednici. O razlozima zbog kojih su odlučili podržati kampanju, o mladima, poduzetništvu i problemima sa kojima se mladi susreću razgovarali smo sa Nevresom Hadžićem, direktorom regije Tuzla.

-U proteklih 20 godina BiH napustilo je oko 150.000 mladih. Zbog čega se, prema Vašem mišljenju, mladi odlučuju na napuštanje zemlje?

Nevres: Pitanje je izuzetno kompleksno i moglo bi se postaviti kao tema za doktorsku disertaciju. Sama cifra koju ste naveli izaziva pažnju. Međutim, ako bih morao izdvojiti samo jedan razlog ja bih svakako na prvo mjesto stavio ekonomski aspekt. Kao argument za ovu tvrdnju bih naveo sličnu situaciju i u zemljama u okruženju.
Jednostavno, mladi ljudi pokušavaju pronaći zaposlenja koja im mogu obezbijediti siguran i udoban život.


-Mladi kod nas se često optužuju da su pasivni, da ne žele raditi te da svoje slobodno vrijeme provode uglavnom u kafićima.. Ko je prema Vama kriv za ovakvu situaciju među mlađim generacijama i kako Vi komentarišete tu pasivnost?

Nevres: Ne bih se složio sa konstatacijom da su mladi pasivni. Mislim da u ambijentu u kome živimo (da ,,bolje prolaze" negativne informacije i kritički osvrt na svaki segment života) padamo u zamku da sve relativizujemo a posebno imamo potrebu da krivice prebacujemo na kolektivni konto. Npr. nisu krivi političari, krivi su birači koji su ih izabrali; nismo krivi mi- društvo (zajednica) - krivi su mladi što nešto ne poduzimaju. Smatram da nema dovoljno informacija o aktivnim mladim ljudima, o uspješnim mladim. Mislim da bi trebalo više pažnje posvetiti pozitivnim i svijetlim primjerima angažmana mladih na svim poljima
 
-Odlučili ste podržati kampanju ''Budi junak svoje zajednice'' Fondacije tuzlanske zajednice koja nudi priliku mladima da realizuju svoje ideje. Šta Vas je motivisalo da podržite jednu ovakvu priču?

Nevres: Orjentacija prema mladima, rad i podrška mladima je svakako u fokusu i sadržana je u samoj strategiji naše Banke kao društveno odgovorne kompanije. Masovnost projekta ,,Budi junak svoje zajednice" nam govori  o njegovoj uspješnosti .Nadamo se da ćemo svojim primjerom potaknuti i ostale privredne subjekte da nam se pridruže.
Još jedan bitan momenat koji nas motiviše je taj da se u ovoj priči mladi maksimalno uključuju u smislu da svojim trudom, zalaganjem, angažmanom, zarade podršku a ne ,,izmole" podršku.


-Ovogodišnja tema kampanje ''Budi junak svoje zajednice'' je poduzetništvo. Smatrate li da BiH ima hrabre mlade ljude koji su spremni prihvatiti rizik i pokušati realizovati svoju poslovnu ideju ili će ipak radije spakovati kofere i otići?

Nevres: Ubijeđeni smo da ima mnogo mladih ljudi koji su spremni i željni da realizuju svoje poslovne ideje.Pa, i oni koji odu imaju neku poslovnu ideju koju žele realizovati. Ne bih ja njih posmatrao kao da su se predali.
Samo ovi koji ostaju imaju više hrabrosti i uporniji su.


-Kakvim poduzetničkim idejama se nadate? Šta ste vi, kao predstavnik jedne uspješne kompanije, spremni podržati?

Nevres:Ne sumnjam da će, kao i do sada, biti mnogo zanimljivih ideja.
Podržaćemo sve ideje koje budemo smatrali održivima, sa posebnim naglaskom na one koje budemo smatrali da imaju dobre šanse za brz i uspješan razvoj.


-Da li Bosni i Hercegovini nedostaje više ovakvih prilika za mlade ili ih možda imaju dovoljno, ali ih ne koriste?

Nevres: Nema ih dovoljno. Potrebno je mnogo više. Jednostavno, ne može ih nikad biti dovoljno.

-Imate li neku poruku za buduće aplikante, ali i mlade građane naše države?

Nevres: Kako god to zvučalo ipak isplati se biti vrijedan, uporan, čestit i aktivan.
Ljudi kažu bitno je učestvovati. Ja bih rekao da se treba truditi da pobjeđujemo. Samo na taj način dajemo svoj maksimum u svemu čime se bavimo.