preloader__image

Intervju // Ismet Sokoljanin: Vrijedni i posvećeni ljudi su osnov za razvoj svake zajednice

Ulaganje u svoju zajednicu jeste ulaganje u budućnost svoje djece, prijatelja, sugrađana, komšija. To je ulaganje u naše bolje danas i naše bolje sutra. To je ono što Fondacija tuzlanske zajednice radi svakodnevno na prostoru tuzlanske regije već trinaest godina. Podrška mladima, školama, organizacijama civilnog društva, građanima u kreiranju boljih uslova življenja jeste misija Fondacije tuzlanske zajednice. O rezultatima tih ulaganja, vidljivim promjenama u zajednici, pristupima u rješavanju problema te saradnji sa građanima i institucijma razgovarali smo sa našim menadžerom programa finansijske podrške Ismetom Sokoljaninom.

FTZ: Gospodine Sokoljanin, evo već nekoliko godina unazad na Konferenciji građana koju Fondacija tuzlanske zajednice organizuje zajedno sa Mrežom aktivnih zajednica, prezentujete rezultate podrške Fondacije i ulaganja u zajednicu.  Možete li za sve koji nisu imali priliku prisustvovati konferenciji reći više o tome, koji su najznačajniji rezultati ulaganja u prethodnoj godini?

Ismet: Naš najznačajniji rezultat u prošloj godini jeste to da smo kroz podršku projektima u zajednici animirali više od 3.500 ljudi na aktivno djelovanje u njihovim sredinama. Kao što je i do sada bila praksa nastavili smo sa finansijskom podrškom manjim inicijativama gdje je naše ulaganje inicijalno za pokretanje zajednice ali smo također partnerski rješavali i upuštali se u rješavanje nekih krucijalnih problema u zajednicama sa većim ulaganjima. Teško je među velikim brojem pozitivnih priča izdvojiti najznačajnije, budući da smo i u prošloj godini dali podršku za više od 100 projekata, ali ako moram, onda bih za primjer izdvojio ljude koji su te projekte iznijeli. Kontinuirano ohrabrivanje ljudi na društveno djelovanje i brigu o svojoj zajednici naš je najznačajniji rezultat svake godine.

FTZ: Kažete da je više od 100 podržanih projekata iznijelo 3.500 uključenih građana. Koje su vidljive promjene u zajednicama ostvarene kroz te projekte i koliko je sredstava uloženo?

Ismet: Samo animiranje velikog broja ljudi na odgovorno društveno djelovanje je rezultat po sebi i nešto što se poklapa sa vizijom i misijom Fondacije, a to je da svi ljudi brinu o svojoj zajednici i mjestu u kojem žive. Zato smo se u Fondaciji kod kreiranja programa podrške opredijelili na male grantove kako bismo pružili podršku velikom broju udruženja, škola, neformalnih grupa građana. Samo u prošloj godini izdvojili smo 287.912,00 KM za 102 podržana projekta. Kada govorimo o promjenama one su vidljive u svakom od naših programa i ako želimo govoriti o njima trebali bismo ih posmatrati programski  kao zasebnu cijelinu.

FTZ: Fondacija posebnu pažnju posvećuje mladima. Koje su vidljive promjene u tom programu?

Ismet: Kontinuirano ulaganje u mlade preko modela Omladinske banka je priča za sebe, te se kroz ovaj fond podržavaju projekti mladih u Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Kalesiji i Živinicama. Prošle godine kroz ovaj fond je izdato 45.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za programsku, tehničku i organizacionu podršku omladinskim organizacijama. Kroz ovaj fond želimo jačati kapacitete mladih i omogućiti im da odrastaju u sigurnom i zdravom okruženju te da se kroz volonterski angažman u omladinskim organizacijama uče pozitivnim vrijednostima. Upravo zbog toga smo u prošloj godini dali podršku za osnivanje novih omladinskih udruženja ali i podršku postojećim. Pored finansijske podrške, kolege angažovane na ovom programu radile su i na organizaciono-savjetodavnoj podršci na sistemskom rješavanju problema u ovom sektoru. Trenutno privodimo kraju proces izrade Strategije za mlade Grada Tuzla, zatim tu je i podrška omladinskim organizacijama u formiranju Vijeća mladih u Tuzli; uspjeli smo izlobirati da u budžetu Grada Tuzla postoji zasebna podrška omladinskim organizacijama ali i da se obezbijede ostali uslovi propisani  Zakonom o mladima Federacije BiH. Ovo iskustvo iz Tuzle želimo prenijeti i na druge općine u kojima djelujemo.

FTZ: Fondacija puno pažnje posvećuje organizovanju građana na mikrolokalnom nivou, naročito u rubnim zajednicama.

Ismet: Kontinuirana podrška članicama Mreže aktivnih zajednica kako u edukativnom tako i u organizacionom smislu sada dolazi do izražaja jer su građani sposobni da organizovano odgovore na potrebu u svom naselju kako uz finansijsku podršku Fondacije tako i bez nje. Tako smo u prošloj godini iz Fonda za aktivne zajednice podržali rješavanje značajnijih problema u nekim od naselja. Naprimjer u Živinicima Gornjim i Hrasnom radilo se na osvjetljavanju dijela naselja, u Par Selu su urađene nadstrešnice na autobuskim stanicama, uvedeno je grijanje u objekat ambulante u Priluku, zamjenjena je stolarija na Područnoj školi u Seoni, dok je u Bikodžama u toku ucjevljenje otvorenih kanala. Također data je podrška organizaciji festivala i društvenih događaja u gotovo svim zajednicama... Iz ovog Fonda prošle godine izdvojeno je nešto više od 70.000,00 KM ali najznačajniji projekti su oni u kojima su Fondacijina sredstva bila inicijalna za pokretanje zagovaračkih aktivnosti za njihovo rješavanje. Tako je u Prokosovićima pokrenut projekat renoviranja objekta osnovne škole čija ukupna vrijednost iznosi skoro 150.000,00 KM. Isto je i sa objektom osnovne škole u Šerićima kao i Društvenim domom u Gornjoj Tuzli.  Organizovanim zagovaračkim aktivnostima sa građanima, uspjeli smo izlobirati da sredstva za pokrivanje škole u Prokosovićima obezbijedi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, dok je u Šerićima ta stavka obezbijeđena iz sredstava Općine Živinice. Ostala sredstva nastojimo obezbijediti kroz učešće biznisa, građana i drugih donatora. 

LJUDI KAO SNAGA

FTZ: U Fondaciji često ističete da razvoj zajednice počiva na kulturi učenja i znanju. Kakvi su rezultati na tom polju?

Ismet: Ako sijete pšenicu očekujete žetvu u narednoj godini, ako sadite stabla očekujete plodove u narednih 10 do 20 godina, a ako ulažete u ljude onda očekujete prosperitet u narednih 50 godina. Najveći resurs u zajednici jesu ljudi i mi se vodimo time. Pametni, pošteni, moralni ljudi osnov su za razvoj zajednice i kreiranje dobrog ambijenta. Svjesni okruženja u kojem živimo, posebnu pažnju dajemo edukaciji kroz sve naše programe. Zato je u prošloj godini kroz naše treninge prošlo više od 450 ljudi. Međutim, ta podrška je najizraženija kroz Program otvorenog obrazovanja u kojem dajemo podršku inovativnim projektima otvorenih škola i organizacija koje se bave cjeloživotnim učenjem. Kroz ovaj program želimo potaknuti građane da kontinuirano rade na svojim kapacitetima, uče i usvajaju nova znanja.

FTZ: Agora je jedna od tih organizacija koje su proizašle iz programa Fondacije i kojoj dajete podršku?

Ismet: Jeste,  Agora je naša kćerka organizacija proizašla iz Programa otvorenog obrazovanja i danas njene usluge edukativnih aktivnosti koristi više od 1.000 ljudi godišnje. Nije Agora jedina, tu je i Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ koja djecu uči univerzalnim vrijednostima tolerancije, demokratije i jednakopravnosti, te upravlja Trening kućom „Labirint“ čija je namjena upravo usmjerena na pružanje usluga edukacije. Mreža aktivnih zajednica je najmlađa i njena uloga je također proizašla iz programa Fondacije. Usmjerena je na edukaciju i podršku građanima u području organizovanja zajednice, liderstva i demokratije na djelu. Ove godine otvorili smo i Centar za demokratiju i aktivno građanstvo tako da će edukativne aktivnosti u narednom periodu biti i brojnije.

FTZ: Vratimo se na finansijsku podršku i rezultate iz prošle godine. Spomenuli ste da ste se sa većim ulaganjima u prošloj godini upustili u rješavanje nekih krucijalnih problema u zajednicama. Kojim?

Ismet: Fondacija kontinuirano ispituje potrebe zajednice putem modela „Vitalni Znaci“ i nastoji  da pored redovne podrške u skladu sa trenutnim mogućnostima odgovori na neke od aktuelnih problema. U skladu s tim, u prošloj godini smo u partnerstvu sa Zavodom javnog zdravstva TK i MONKS TK uspjeli ugraditi UV filtere i obezbijediti pitku vodu u 44 škole koje se istom snabdijevaju sa lokalnih izvora. Radi se uglavnom o udaljenim područnim školama koje nisu spojene na centralni vodovodni sitem. Trenutno na području Tuzlanskog kantona postoje 124 takva objekta. Želja nam je da u ovoj godini obezbijedimo sredstva za rješavanje ovog problema u preostalih 15 škola sa područja pet općina u kojima djelujemo. Ono što je važnije jeste da će se kroz realizaciju ovog projekta obezbijediti kontinuirana kontrola ispravnosti vode u ovim školama.

FTZ: Kada govorimo o kontroli bitno je pomenuti da radite i na još jednom velikom projektu, a to je upravljanje populacijom pasa na području TK. Kakva je situacija na tom polju?

Ismet: Već tri godine unazad nastojimo dati podršku sistemskom rješavanju ovog veoma važnog problema. Sve je počelo sa formiranjem radne grupe, a kasnije i kooridnisanjem aktivnosti unutar iste kako bi se pristupilo rješavanju problema pasa lutalica u Tuzli. Zatim je data podrška registraciji i čipovanju vlasničkih pasa, kao i podrška radu UG „Nirina“ pri održavanju azila za pse. Pokrenuta je kampanja kao i niz drugih aktivnosti. U prošloj godini uspostavili smo saradnju sa sarajevskom Fondacijom „Dogs Trust“ s kojom provodimo sveobuhvatni pristup ovom problemu na području gotovo cijelog kantona. To uključuje partnerstvo sa općinama, posebno veterinarskim stanicama ali i provođenje edukacija u školama. Ovo je problem koji iziskuje jedan svestran,  dugoročan ali human pristup, čiji se pravi rezultati mogu očekivati tek za dvije ili više godina. Pored ova dva projekta, tu je i projekat podrške razvoju mjesne zajednice Kiseljak gdje je u prošloj godini izrađen strateški plan razvoja ovog naselja.

FTZ: Na konferenciji ste pomenuli da je Fondacija u prošloj godini ispunila svoj strateški cilj te distribuirala 287.912,00 KM podrške za 102 projektne inicijative, te da je Fondacijin petogodišnji plan distribuirati 1.000.000 KM u zajednicu do kraja 2019. U prve dvije godine distribuirali ste oko 700.000,00 KM, znači li to da ćete već u ovoj, trećoj godini, ispuniti petogodišnji plan?

Ismet: Moguće je i jako nam je drago zbog toga. Mada novac nije uvijek mjerilo vrijednosti  i pokazatelj rezultata, jer urađeno je puno više o čemu svjedoče i rezultati iz ove godine. Mi smo postavili cilj da svake godine uložimo 200.000,00 KM u projekte građana, i u prve dvije godine smo ga uspješno prebacili.

FTZ: Sredstva su uglavnom obezbijeđena ulaganjima stranih donatora ali istaknuli ste da je u posljednjih nekoliko godina Fondacija uspjela znatno povećati ulaganje u zajednicu i iz lokalnih izvora?

Ismet: Naša vizija je samoodrživa zajednica u kojoj svi građani brinu o njoj. Zato mi kao Fondacija građana, nastojimo udruživati sredstva kako stranih tako i lokalnih donatora, biznisa i javnih ustanova, ali i vlasti. Iskustvo u rješavanju mnogih problema na mikrolokalnom nivou, u kojem se Fondacija postavlja kao most između civilnog, biznis i javnog sektora daje nam za pravo da vjerujemo u to. Također, odgovornost u upravljanju sredstvima, transparentnost i efikasan pristup u rješavanju problema, glavni su razlog zašto uživamo povjerenje građana i zašto  lokalno ulaganje posredstvom Fondacije raste.

FTZ: Kada govorite o transparentnosti i odgovronosti, ono što je karakteristično za Fondaciju tuzlanske zajednice je da odluke o podršci projektima donose građani. Možete li pojasniti kako?

Ismet: Sve odluke o podršci projektima donose građani dobrovoljno angažovani u Komisijama, i to za svaki fond posebno. Vodi se računa da svaka uložena marka bude valjano opravdana i da sredstva budu odobrena za najbolje projekte. Važno je istaći da je u prošloj godini u procesu odlučivanja o podršci učestvovalo 114, a u ovoj godini će biti uključeno oko 150 osoba.

FTZ: Za kraj možete li nam reći nešto više o planu podrške za ovu godinu?

Ismet: Sa finansijske strane naš plan podrške za ovu godinu je isti kao i za prethodne dvije. Iskreno se nadam da ćemo ga i ove godine prebaciti.  Već smo imali dodjele sredstava iz tri fonda. Trenutno su aktivni pozivi za podršku iz Fonda za aktivne zajednice i Fonda za mlade, dok je upravo zatvoren poziv za podršku iz Fonda Volim Tuzlu.