preloader__image

Godišnja konferencija Mreže aktivnih zajednica

„Šta nam znači aktivna zajednica?“ naziv je godišnje konferencije koja odaje poštovanje ljudima, „običnim“ članovima zajednice, koji kroz građanski aktivizam učestvuju u razvojnim procesima u svojim lokalnim sredinama, a koju je organizovala Fondacija tuzlanske zajednice u partnertvu sa organizacijom Mreža aktivnih zajednica. Na konferenciji su prezentovani uspjesi iz 2015. godine koji su unapirjedili život u lokalnim zajednicama u smislu poboljšanja infrastrukutre, ali i organizovanja kulturnog života kroz razne klubove i sekcije.

„Konferencija promoviše građanski aktivizam i urađene projekte u mikro sredinama, ali i dalje odgovor na pitanje „Zašto je važno biti aktivna zajednica i angažovan građanin unutar takve zajednice?“. Mreža trenutno broji 400 direktnih aktivista u lokalnim zajednicama, a sigurno trostruko više indirektnih učesnika i svi oni su nosioci ideje da se poboljša kvalitet življenja njima i njihovim komšijama“, kazala je Anita Šimić Kasumović, koordinatorica za program razvoja zajednice pri Fondaciji tuzlanske zajednice.

Program razvoja zajednice se odvija u četiri opštine Tuzlanskog kantona (Kalesija, Lukavac, Živinice i Srebrenik) i Gradu Tuzla, odnosno u 18 aktivnih zajednica u kojima se sprovodi proces organiziranja zajednice. Svaka zajednica ima svoj tim ljudi, tzv. loklanu grupu za razvoj koju čine predstavnici savjeta MZ, čelni ljudi svih formalnih i neformalnih udruženja ili javnih institucija kojima Fondacija daje priliku da doprinesu razvoju svojih malih sredina na način da im pruža organizacijsku, ali i finansijsku podršku na tom putu.

„Do sada smo napravili najveću otvorenu binu na području Tuzlanskog kantona za potrebe društvenih aktivnosti u ovom kraju, uredili dječije igralište, uredili dom kulture i salu za vježbanje lokalnog kulturnog društva, nedavno smo obnovili krov na čitaonici u Čanićima, a uskoro će se realizovati i ograđivanje dvorišta područne škole“, kazao je Hazrudin Kišić, aktivista lokalne grupe za razvoj Dobrnja  i predsjednik MZ Dobrnja.

Aktivisti su jednoglasni u ocjeni da je svaka zajednica ulaskom u Mrežu nepovratno poboljšala  kvalitet života svojim građanima, ojačala veze među članovima zajednica, ali i pokazala sa kakvim kapacitetima zajednica istinski raspolaže.

„Naše aktivnosti su bile usmjerene na poboljšanju uslova života ciljanih grupa u zajednici – djece, mladih, penzionera, nezaposlenih i osoba sa invaliditetom. Afirmacija mladih ljudi kroz volonterske aktivnosti snažno se odrazila na zajedništvo unutar zajednice jer su oni svojim nesebičnim radom potakli i druge da se priključe realizaciji projekata, ali ih motivisali da se organizuju i kroz razna udruženja nastave na poboljšanju kvaliteta života u Gornjim Živinicama. Uz projekat iz oblasti ekologije, ponosni smo i na obnovljene društvene prostorije u kojima se aktivnosti sprovode“, kazao je Salim Halilbašić, aktivista lokalne grupe za razvoj Gornje Živinice.

Mreža aktivnih zajednica djeluje na način da njen rad bude prepoznat kao rad organizacije koja zagovara, okuplja aktivne građane i predstavlja njihov demokratski glas u društvu.