preloader__image

Porodica Hane Mujić jedna je od dvanaest porodica čija je kuća nedavno spojena na kanalizacioni sistem u naselju Mahala na Kiseljaku kod Tuzle. Dotad se kanalizacioni otpad iz kuće slivao u dvorište, pa dalje u obližnji kanal, što je predstavljalo veliku opasnost po zdravlje kako za članove porodice Mujić, posebno djece, tako i za porodice iz obližnjih kuća.

„Puno nam ovo znači. Sad je sve puno čistije. Dosad je sve išlo na dvorište, slijevalo se niz njivu, a onda se začepi, pa se zadržava otpad u kući, vraća se u kuću, ali sad kako su ugrađene cijevi, sad se to ne dešava, a što je najbitnije ne zadržava se otpad u dvorištu, djeca se mogu igrati, a ni komšije se ne ljute. Da nam ovo nisu uradili mi to sami nikad ne bismo završili“, kazala nam je Hana Mujić.

Siguran pristup odgovarajućoj sanitaciji i higijeni su temeljna ljudska prava i ključni za dobrobit pojedinaca i zajednica, ali i za čistiji okoliš. Nažalost, u Bosni i Hercegovini pristup kanalizacionoj mreži nema veliki dio naselja, posebno onih koja su udaljena od urbanih centara. Jedno od takvih naselja je i Mjesna zajednica Kiseljak u Tuzli. Iako je veliki dio kuća još prije osam godina spojen na kanalizacionu mrežu, jedan dio je ostao izvan kanalizacione mreže zbog manjka finansijskih sredstava, koja su i tada osigurana od međunarodnih donatora.

Sigurno i zdravo odrastanje za djecu

Potrebu za unapređenje kanalizacionog sistema u MZ Kiseljak prepoznali su i građani ovog naselja i uvrstili je u Akcioni plan za razvoj MZ Kiseljak.

„Svaka kuća koja se spoji je samo za sebe veliki uspjeh, jer to znači mnogo stvari. Bilo je velikih problema nakon padavina, kanal se izlijevao iz svog korita i dolazilo je do velikih zaprljanja. Osim toga, riješili smo veliki zdravstveni rizik, koji je u ovom naselju postojao, jer pravilna sanitacija smanjuje rizik od bolesti, posebno među djecom. Ovo je ogroman problem i dobro je što su i sami građani, uz našu podršku i podršku Fondacije to i uvidjeli i odlučili se na konkretne mjere“, smatra Dragan Božić, predsjednik Mjesnog odbora MZ Kiseljak.

Kako je riječ o velikom i složenom infrastrukturnom problemu, bila je nužna saradnja različitih aktera, te je Fondacija rješavanje ovog problema predložila kroz postojeći projekat „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unapređenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“, koji se već godinama implementira u MZ Kiseljak uz finansijsku podršku Njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke.

Najprije je uspostavljena saradnja sa gradskim vlastima i preduzećima, te je potpisan sporazum sa JKP Vodovod i kanalizacija, koji su iskazali spremnost da nađu rješenje. JKP VIK je napravio analizu postojećeg stanja kanalizacionog sistema i načina upravljanja otpadnim vodama u domaćinstvima, te preporučio da se, u prvoj fazi, na kanalizacionu mrežu spoje domaćinstava u centralnom dijelu mjesne zajednice koja za to imaju mogućnost, a u drugoj fazi da se radi na izradi idejnog projekta unapređenja cjelokupne kanalizacione mreže.

„Grad Tuzla podržava projekte koji su od značaja za zajednice i koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života ljudi u zajednicama. Ovo je jedan takav projekat i drago nam je da smo bili uključeni u rješavanje ovog problema sa ostalim akterima, Fondacijom Tuzlanske zajednice, predstavnicima JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla i građanima koji su korisnici objekata povezanih na kanalizacionu mrežu. “, kazala je Mirzama Muftić, stručna savjetnica za projekte komunalne infrastrukture u Gradskoj upravi Tuzla.

Zajednički napori svih aktera

Na osnovu preporuka VIK-a, Fondacija tuzlanske zajednice je pokrenula izradu glavnog projekta za spajanje individualnih domaćinstava na postojeći kanalizacioni sistem u MZ Kiseljak, koji je bio osnov za dalju implementaciju spajanja objekata.

“Za Fondaciju je bilo bitno da u ovoj aktivnosti okupi sve zainteresovane strane koje su od rane faze sarađivali na pronalaženju najboljih rješenja, a u skladu sa realnim stanjem i mogućnostima na terenu. Ovo je veoma kompleksan problem koji nema brza i jednostavna rješenja, ali smo kroz intenzivnu saradnju mjesne zajednice i građana, udruženja, nadležnog javnog preduzeća i gradske službe uspjeli napraviti male, ali značajne pomake. Na kanalizacionu mrežu spojeno je 12 objekata u neposrednoj blizini izvorišta prirodne mineralne vode čime će se smanjiti zagađenje okoliša, dok će 20 socijalno ugroženih porodica koje žive u ovim objektima imati zdravije i sigurnije okruženje, kazala je Sabina Sinanović Ćatibušić, direktorica Odjela za implementaciju programa i projekata FTZ.

Rješavanje problema kanalizacije u MZ Kiseljak zahtijevalo je zajedničke napore vlasti, nevladinih organizacija i međunarodnih donatora, ali i lokalnog stanovništva, sve s ciljem da se osigura održivo rješenje koje garantuje pristup čistoj vodi, odgovarajućoj sanitaciji i higijeni za sve pojedince, bez obzira na njihovu lokaciju ili socijalni status. Ova aktivnost, čija ukupna vrijednost iznosi više od 35.000 KM, još jedan je od uspješnih pokazatelja da saradnja svih aktera u zajednici polučuje rezultate koji unapređuju kvalitet života.