preloader__image

Drugi krug podrške Fonda „Volim Tuzlu“

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“ razmatrala je 17 aplikacija zaprimljenih  u okviru drugog kruga podrške. 

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu  sredstva za:

Aplikant Vrsta grupe Naziv projekta Iznos tražene donacije Ukupna vrijednost projekta
Atletski klub Sloboda Tehnograd UG Dječija altletika 1.710,00 1.710,00

 

Podrška za odobreni projekat, odnosno dodjela sredstava, biće realizovana nakon potpisivanja ugovora.

Komisija nije odobrila podršku za slijedećih 16 projekata:

Aplikant Vrsta grupe Naziv projekta Iznos tražene donacije Odobreni iznos u KM
Dobrovoljno Vatrogasno društvo Tuzla UG - 1650,00 3300,00
Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti TK ´Snaga´ UG Svojim rukama ka riješenju 1982,90 4462,90
UG BH Tempo UG Međunarodni košarkaški turnir za žene 2000,00 6320,00
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete JU Tjelesne aktivnosti u vrtiću-radost za svako dijete 1378,26 2127,06
Udruženje Astronomsko društvo Plejade Tuzla UG Svjetska sedmica svemira 1925,00 2375,00
UG Medicus UG Internacionalni kongres studenata i mladih doktora medicine u BiH-MEDICON 2015 1950,00 15000,00
Udruženje roditelja djece i osoba sa smetnjama u razvoju - MALO SRCE UG Igrajmo se- igra je pravo djeteta po UN Konvenciji 1287,00 3028,00
HK Grappling Tuzla UG Razvijanje grapplinga i BJJ na užem području Grada Tuzla 2000,00 4535,00
Udruženje za osobe sa invaliditetom „Duga“ Tuzla UG Volonterizam i praksa 1368,00 2748,00
Inicijativna grupa Švicarskog CK u MZ Batva NG Klupe 1032,00 1182,00
Neformalna grupa građana ˝Povratnici˝ NG Stara škola 2000,00 4000,00
Neformalna grupa građana ˝Povratnici˝ NG Grobljanska kuća 4800,00 33766,67
UG Kuća plamena mira UG ˝A Fest 2015˝-Internacionalni omladinski festival trash, art i dokumentarnog filma 1215,00 4575,00
KSD Tuzlanske mažoretkinje UG Mažoret kup Pahuljica 2000,00 4100,00
Udruženje Tuzla uživo-Tuzla Live UG Stvaranje zajednica 1965,00 4960,50
LGZR Gornja Tuzla NG Akteri i zajednica zajednički ka prosperitetu 1540,00 3132,00

Zbog velikog broja nekvalitetnih projekata i/ili projekata koji nisu u skladu sa osnovnim kriterijima Fonda, obavještavaju se predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici neformalnih grupa građana da će do kraja 2015. godine biti otvoren i treći poziv za podršku projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“.

Molimo sve zainteresovane aplikante da se prije apliciranja detaljno informišu o uslovima finansiranja iz ovog Fonda ili posavjetuju sa uposlenima u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice.