preloader__image

Odluka o podršci projektima Fonda za aktivne zajednice

Komisija Fonda za aktivne zajednice donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima koji su pristigli na drugom aplikacionom krugu ove godine. Komisija za dodjelu grantova je na svom trećem sastanku u 2016. godini razmatrala 10 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica.

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za 6 projekata i to:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

MZ Živinice Gornje

Osvijetlimo ugašenu nadu

3.000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak

Nogometni klub Kiseljak

Uđi na teren- faza II

2.749,00

3

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Udruženje mladih Kruna

Zacjevljivanje otvorenih kanala

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

NG Savjet MZ Dobrnja

Ogradimo meraju za malu raju- faza II

1.240,00

5

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo-Dubrave

NEMA ODMORA DOK TRAJE OBNOVA –
Adaptacija Pilipove česme i autobuske stanice na Orašju

3.000,00

6

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

NG Savjet MZ Gornja Tuzla

Rekonstrukcija mokrih čvorova

3.000,00


Dobitnici sredstava obavezni su obezbijediti novčano učešće u projektima u iznosu od 20% od odobrenog iznosa. 
Odlukom direktorice, a na preporuku Komisije, za projekat Lokalne grupe za razvoj Lisovići odobrena su sredstva u iznosu od 10.250,00KM pri čemu je dobitnik sredstava obavezan obezbijediti učešće od 5.250,00KM.

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

7

Lokalna grupa za razvoj Tinja-Lisovići

OŠ Podorašje

˝Izgradnja centralnog grijanja u P.Š. Lisovići˝

10.250,00


Komisija nije odobrila podršku za tri projekta i to:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC PROJEKTA

PROJEKAT

TRAŽENI IZNOS

1

Lokalna grupa za razvoj Seona

Fudbalski klub Seona

Zajedno za bolje Hasanpolje

2.400,00

2.

Lokalna grupa za razvoj

Solina

Fudbalski klub

˝Mladost˝

Nastavak gradnje tribina na stadionu „Studenac“ za FK“Mladost“ Solina, Tuzla

2.999,50

3.

Lokalna grupa za razvoj

Prokosovići

NG ˝Inicijativna grupa aktivno starenje Prokosovići˝

Zasijala svjetlost

3.280,00


U ovom aplikacionom krugu za projekte aktivnih zajednica izdvojeno je 26.239,00KM. Sa dobitnicima sredstava u narednoj sedmici će biti potpisani ugovori o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Zaključno sa ovom podrškom Fondacija tuzlanske zajednice podržala je 29 projekata aktivnih zajednica za šta je izdvojeno ukupno 69.477,00KM.