preloader__image

Dodjeljeno 47.175,00 KM za projekte aktivnih zajednica

Fondacija tuzlanske zajednice je u II aplikacionom krugu za podršku projektima aktivnih zajednica izdvojila 47.175,00KM. Podrška u iznosu od 37.175,00KM usmjerena je za podršku realizaciji 14 projekata akcija lokalnih grupa za razvoj, dok je 10.000,00KM usmjereno za podršku realizaciju 5 zagovaračkih projekata kojim se rješavaju krucijalni problemi u ciljanim zajednicama na dugoročnom planu.  Bitno je naglasti da su nosioci projekata uz podršku građana i biznisa iz zajednice obezbijedili učešće od 5928,00.

Pregled podržanih projekata
Akcije u zajednici: 

R.br. APLIKANT Nosilac projekta PROJEKAT Odobreni iznos
1 LGZR Tinja/Lisovići Udruženje mladih ˝Ljiljan˝ „Centar za mlade Lilium bosniacum faza I“ 2500,00
2 LGZR G. Živinice Ekološko udruženje ˝Sastavci˝ ˝Ucjevljenje kanala u centru mjesne zajednice˝ 2415,00
3 LGZR G.Tuzla Savjet MZ Gornja Tuzla ˝Utoplimo našu drugu kuću˝ 2340,00
4 LGZR D.Vukovije Udruženje mladih Vukovije „Rasvjeta od škole do škole“ 2190,00
5 LGZR Simin Han Biciklistićki klub Zmaj od Bosne „Sport i rekreacija za zdravu sredinu i zdravog čovjeka!“ 2042,00
6 LGZR Šerići-Priluk Ekološko udruženje ˝Jezero˝ "Uređenje riječnog korita u cilju zaštite sportskih terena Maoča" 2500,00
7 LGZR Par Selo Udruženje mladih ˝Par Selo-Dubrave˝ "Autobuska stanica kakvu želimo" 2216,00
8 LGZR Grabovica Odred izviđača Krin "Šareni sajam u Grabovici" 1887,00
9 LGZR Mramor Savjet MZ Mramor "Volonterski rad za zaštitu zdravlja građana" 2500,00
10 LGZR Seona UG Eko Seona Ratiš "Lovci, učenici, ekolozi, žene i mladi udruženim snagamado uređenog planinskog/lovačkog doma na Ratišu" 2405,00
11 LGZR Bikodže UM Kruna "Rekonstrukcija krova"  2500,00
12 LGZR Kiseljak NK Kiseljak "Uđi na teren!" 2494,00
13 LGZR Dobrnja Savjet MZ Dobrnja ˝Prekrivanje čitaonice u Čanićima˝ 5786,00
14 LGZR Prokosovići MZ Prokosovići "Sanacijom do boljih uslova obrazovanja" 3400,00
      UKUPNO ODOBRENO 37175,00

 

Pregled podržanih zagovaračkih projekata:

R.br. APLIKANT Nosilac projekta PROJEKAT Odobreni iznos
1 LGZR Gornja Tuzla Savjet MZ Gornja Tuzla "Od 360 dana u godini - 200 dana hladnoće i snijega" 2000,00
2 LGZR Solina Udruženje Bolje sutra ˝Smanji brzinu sačuvaj nam živote!˝ 2000,00
3 LGZR Prokosovići Razvojni tim OŠ Prokosovići ˝Adaptacija Osnovne  škole u Prokosovićima˝ 2000,00
4 LGZR Vukovije Donje UM Vukovije "Neadekvatan društveni život" 2000,00
5 LGZR Šerići-Priluk MZ Priluk "Sigurno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa" 2000,00
      UKUPNO ODOBRENO 10000,00

Sa aplikantima su potpisani Ugovori i dodijeljena su sredstva. 

Zaključno sa ovim pozivom Fondacija tuzlanske zajednice je u 2015. godini  iz Fonda za aktivne zajednice izdvojila 55.363,00KM za podršku 24 projekta.  Projekti su usmjereni na rješavanje prioritetnih problema u 18 rubnih zajednica sa područja pet općina TK.