preloader__image

Besplatna sterilizacija pasa u Tuzlanskom kantonu

Da su besplatna kastracija i sterilizacija pasa lutalica itekako potrebni u Tuzlanskom kantonu pokazuje i činjenica da je zajedno sa Fondacijom tuzlanske zajednice u saradnju ušlo sedam od 13 općina. Riječ je o općinama Lukavac, Kladanj, Živinice, Banovići, Doboj Istok, Srebrenik i Gradačac, koje su do sada potpisale protokol o saradnji na projektu Besplatna sterilizacija i kastracija pasa lutalica" koji FTZ realizuje uz podršku Dogs Trusta.

"Nažalost u projekat neće biti uključene općine Teočak i Sapna zbog nezainteresovanosti lokalnih veterinarskih stanica. Ipak, raduje nas činjenica da ćemo u narednih nekoliko dana službeno potvrditi našu saradnju i sa općinama Gračanica, Kalesija i Čelić, te Gradom Tuzla. To će u konačnici značiti da će projekat biti implementiran na gotovo cijelom Kantonu." - kazala je Andrijana Čajić, koordinatorica pomenutog projekta FTZ-a. 

Pored ovoga, FTZ je u saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, započela i provođenje programa edukacije za djecu osnovnoškolskog uzrasta na području TK u vezi sa brigom o psima i odgovornim vlasništvom te kao rezultat te aktivnosti Dogs Trust proširuje svoj rad na području TK besplatnom kastracijom i sterilizacijom pasa. Realizacija projekta započinje u aprilu 2017. godine i trajat će do jula prilikom čega će se u prvoj fazi vršiti sterilizacija i kastracija uličnih, a u drugoj fazi od septembra do decembra 2017. godine i vlasničkih pasa.

Općinska uprava Živinice smatra potpisivanje sporazuma o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice kao vrlo bitan korak u rješavanju problema pasa lutalica u njihovoj opštini i maksimalno će iskoristiti svoje mogućnosti i resurse da se ovo pitanje skine sa liste problema ovog dijela TK. Barem kako je istaknuto na sastanku sa načelnikom ove općine. S druge strane i Općina Lukavac kao i mnoge druge sredine u BiH “ima ozbiljan probem u vezi sa zbrinjavanjem napuštenih pasa i pasa lutalica te izolirano rješenje neće ponuditi dugotrajano rješenje.” – kazao je načelnik Edin Delić. 

Realizacija programa besplatne sterilizacije uličnih i vlasničkih pasa podrazumijeva ispunjavanje određenih preduslova od kojih je najvažnije osposobljavanje veternarskog osoblja za obavljanje sterilizacija i kastracija pasa prema standardima Dogs Trusta.

Svi psi koji budu obuhvaćeni ovim programom, pored besplatne sterilizacije, odnosno kastracije, biće registrovani u elektronskoj bazi podataka sterilnih pasa.