preloader__image

30 000KM za podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima

Upravni odbor FTZ-a donio je odluku o podršci projektima pristiglim na Javni poziv  Programa podrške za sanaciju šteta od poplava i klizišta (od 16.01. - do 18.02.2015), linija podrške br. 2: kratkoročne donacije za saniranje šteta malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima (kupovina sjemena, nadoknada izgubljenje živine i sitne stoke, hrane za stoku itd.).

Upravni odbor razmatrao je 17 primljenih zahtjeva u okviru linije podrške br. 2, od čega odobrava podršku od 30 000KM za 12 zahtjeva i to u sljedećim iznosima:

APLIKANT

PROJEKAT

Broj Korisnika

Iznos

podrške

MZ Bukinje-Tuzla

Donacija za poljoprivrednika Dolić Jovu

(rekultivacija zemljišta, renoviranje plastenika, izrada nasipa)

 

1

4000,00

MZ Dokanj-Tuzla

Donacija za poljoprivrednike Viktor Marijanović i Josip Jukić (nabavka gnojiva, uree, herbicida)

2

4000,00

MZ Dragunja-

Tuzla

Donacija za stočara Zahira Kovačevića

(izgradnja štale i rekultivacija voćnjaka)

 

1

3500,00

MZ Grabovica-Tuzla

Donacija za porodicu Palavrić (sanacija poljoprivrednog zemljišta, nabavka stoke i sjemena)

1

2250,00

MZ Ljepunice-Tuzla

Donacija za stočara Miju Mazića

(nabavka stočne hrane)

1

900,00

MZ Ljubače-Tuzla

Donacija za poljoprivrednika Marka Kovačević

(kupovina sjemena i stočne hrane)

1

1000,00

MZ Požarnica-Tuzla

Donacija za 9 ugroženih poljoprivrednika sa područja MZ Požarnica   (nabavka stočne hrane, kukuruzne prekrupe i koncentrata za muzna grla)

 

10

3050,00

MZ Šićki Brod-Tuzla

Donacija za nabavku sjemena i hrane za stoku- Imamović Senaid

1

2000,00

MZ Šićki Brod-Tuzla

Donacija za nabavka stočne hrane-Imamović Sabahudin

1

600,00

MZ Tumare

-Lukavac

Donacija za ovčare Lukić Gorana i Mijatović Nenada

(kupovina ovaca)

2

1200,00

MZ Gornje Jaruške-Lukavac

Donacija za 17 ugroženih poljoprivrednika sa područja MZ Gornje Jaruške (kupovinu sjemena, gnojiva i stočne hrane)

 

17

3500,00

MZ Donja Špionica-Tuzla

Donacija za 4 poljoprivrednika-mljekara: Ibrahim Jukan, Admir Suljagić, Osman Ibrić, Ahmedin Hasić (kupovina sjemena, gnojiva i stočne hrane)

 

4

4000,00

 

UKUPNO

42

30000,00

 Upravni odbor nije odobrio podršku za 5 projekata:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos TRAŽENE donacije

Broj Korisnika

Odluka UO

MZ Dragunja-Tuzla

Podrška za 70 poljoprivrednika sa područja MZ Dragunja

4950,00

70

NE

MZ Mramor-Tuzla

Podrška za porodicu Mitrović

4986,00

1

NE

MZ Ljepunice-Tuzla

Podrška poljoprivredniku-Jokić Ivan

6450,00

1

NE

MZ Huskići-Tuzla

Pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima- MZ Huskići

1790,00

10

NE

MZ Husino-Tuzla

Saniranje voćnjaka -Šimo Pavljašević

3135,00

1

NE

Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa korisnicima i predstavnicima mjesnih zajednica održat će se u srijedu  25. marta 2015. godine u prostorijama Dramar centra u 16.00h.  


Odluku o podršci  projektima u oviru linije podrške br. 1  (podrška građanskim akcijama za kupovinu materijala i drugih potrepština za saniranje šteta od klizišta i poplava kao i preventivnim akcijama izgradnje infrastrukture koja će spriječiti štete u budućnosti ) istoimenog Programa, UO  će donijeti do kraja mjeseca marta 2015-e godine.