Marko Divković, Koordinator omladinske banke Lukavac

(rođen 1996. godine u Tuzli)

Marko je u priču Fondacije tuzlanske zajednice prvi put zakoračio u martu 2018. godine. Kao većina mladih ljudi koji se susretnu sa Fondacijom tuzlanske zajednice, okušao se kao član Odbora Omladinske banke Tuzla. Pola godine kasnije započeo je i angažman na projektu „Za ljubav da, za nasilje ne „ kao vršnjački edukator.

Godinu dana poslije, tačnije od Februara 2019. godine, Marko je napredovao za kratak vremenski period te mu je prepuštena funkcija asistenta na programu Omladinske banke Lukavac. Za sebe tvrdi da je jako dobar motivator te će kroz poziciju koordinatora pokušati da animira što više mladih ljudi iz njegove lokalne zajednice da krenu njegovim stopama.,

Pored angažmana u Fodanciji Tuzlanske Zajednice, Marko je student treće godine Filozofksog Fakulteta, te volonter u Crvenom Križu Grada Tuzl, te je košarkaški sudac ispred RKS Tuzla